5-5-2017

Nieuwe BRR stier naar KI samen.

berends Velner 500

De BRR stier Velners Berends van Anton Klomp uit Loenen is naar KI Samen gegaan.
Hij zal hier een tijd in quarantaine verblijven alvorens hij voor de nodige spermarietjes
zal zorgen en natuurlijk vervolgens voor de nodige nakomelingen.
We hopen hem binnenkort te kunnen toevoegen aan onze BRR stierenlijst.
Daarnaast hopen we nog 1 of 2 dieren dit jaar toe te kunnen voegen aan de stierenlijst.

27-04-2017

brandroden bij van remmens 350   bij van remmen 350

Brandroden vieren ook Koningsdag met heerlijke gele oranje bloemen. ( weiland vol paardebloemen)
Brandroden waar ze horen in de natuurgebieden, puur natuur.

Brandroden op kinderboerderij

26-05-2017

Project Brandroden op kinderboerderijen is weer van start gegaan. Vandaag zijn 2 BRR kalveren van
de Groote Modderkolk uit Loenen ( van Natuurmonumenten) naar de kinderboerderij SKIK in Hoog Kapel gegaan.
Hier zijn ze tot eind van het jaar te bewonderen, waarna ze weer teruggaan naar de Groote Modderkolk in Loenen.
Omdat de meeste kinderboerderijen geen winterstalling hebben en de kalfjes te groot worden om als knuffelkalfjes
door te gaan. Worden ze in eind van het seizoen teruggeplaatst naar de eigenaar in het project
Brandroden op de kinderboerderijen in dit geval de Groote Modderkolk.

brandroden op kinderboerderij skik anton Klomp 1 350   brandroden op kinderboerderij skik anton Klomp 2350

Anton Klomp van de Groote Modderkolk leidt de kalveren de trailer in om naar Hoog Kaspel te gaan..

 

Levend erfgoed grotendeels gered.

14-04-2017

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is blij met het bereikte resultaat uit het overleg met Staatssecretaris
Martijn van Dam (EZ) nu hij bereid is om zeldzame Nederlandse koeien te ontzien in de fosfaatregelgeving
voor 2017. Vooral de extra ruimte voor melkvee van zeldzame runderrassen biedt perspectief.

Vanmiddag heeft Staatssecretaris van Dam in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij na overleg
met de SZH besloten heeft om de kalveren behorend tot de zeldzame Nederlandse rassen die geboren zijn
na 1 oktober 2016 dit jaar vrij te stellen van de Regeling fosfaatreductie.

De SZH is hier blij mee omdat het negatief effect van deze regeling op het voortbestaan – en de benodigde
groei – van melkveebedrijven met deze specifieke rassen grotendeels is weggenomen. Samen met de eerder
al aangekondigde aanpassingen in regelgeving voor het vleesvee, is het behoud van het Nederlandse
levende erfgoed voor 2017 grotendeels veiliggesteld.

De SZH is vooral content over het feit dat het maatschappelijk belang van deze rassen wordt erkend.
Toch zijn voor de SZH niet alle zorgen voorbij. Want na 2018 komt er een fosfaatrechtenstelsel
waarin nog geen status aparte is geregeld voor het bedreigde populaties aan zeldzame runderrassen.
De SZH wenst snel voortzetting van het overleg met het ministerie omdat de onduidelijkheid over
de nabije toekomst nog veel onrust veroorzaakt bij fokkers en houders van zeldzame runderrassen.

Ook het feit dat veel bedrijven moeten kiezen welke categorie melkvee ze willen behouden
(een zeldzaam ras of de gangbare Holstein Friesian), kan betekenen dat veel exemplaren van
bedreigde rassen alsnog worden 'opgeruimd' (geslacht). Om deze reden heeft de SZH besloten
de crowdfundactie www.PolderPanda.nl voort te zetten. Er mogen geen zeldzame Nederlandse koeien
verloren gaan want wat eenmaal weg is, komt nooit meer terug. Gelukkig is dat besef er ook in Den Haag.

Brief van Martijn van Dam Staatssecretaris van Economische zakenBrief van Martijn van Dam Staatssecretaris van Economische zaken

Manneninloop Uddel getrakteerd op koeiendans

 3-4-2017

UDDEL - Maandagmorgen 3 april 2017 was er weer de maandelijkse manneninloop.
Dit keer was het niet in de Koningin Wilhelminahof, maar trok de groep mannen naar de Oudedijk in Uddel.
Daar werden ze gastvrij ontvangen met koffie door Erik en Corine van Essen.

Sinds 2001 hebben Erik en Corine brandrode runderen. Iedereen die over de Oudedijk rijdt
heeft die koeien wel eens zien lopen in de weide. Ze vallen op door de bijzonder mooie rode kleur
die deze koeien hebben. Erik van Essen gaf uitleg waar deze koeien oorspronkelijk vandaan komen.
Het is van oudsher een degelijke Hollandse koe. Deze Brandrode Runderen, waarvan Erik en Corine
er 50 hebben rondlopen, behoren tot Maas-Rijn-Ijssel veetype (MRIJ).

"De melkproductie van deze Brandrode Runderen is minder dan b.v. die van de Hosteiner",
zei Erik van Essen. Door specialisatie op melkproductie verdwenen in de jaren 70
veel van de typische MRIJ-kenmerken.
Maar ook de mkz uitbraak in 2001 brachten dit ras ernstige slagen toe.
Het werd hierdoor een zeldzaam huisdier, het Brandrode Rund wordt
tegenwoordig onderscheiden als een apart rundveeras.

Organisaties, zoals Het Gelders Landschap, en professionele- en hobbyboeren hebben
de handen ineengeslagen om het ras te redden van de ondergang.
Het Brandrode Rund is herkenbaar aan de diep donkerrode of bruinrode kleur, de witte kol, buik,
staartpunt en sokken. De melkproductie is dan minder als bij ander koeien,
maar daarentegen is de restwaarde hoger.

Erik van Essen is dan ook blij met zijn Brandrode veestapel.
"Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken en van mijn werk mijn hobby", zei hij.
Bij Jaap en Coby Oussoren hebben ze zo'n dertig stuks opfokvee lopen,
die door Jaap en Coby worden verzorgt.

Het was voor de manneninloop een mooie informatieve en ook leerzame morgen.
Het is prachtig dat ze de mogelijkheid krijgen om bij Uddelse bedrijven een kijkje in
de keuken mogen nemen. Op deze manier horen en zien ze wat er allemaal bij komt kijken om een
bedrijf draaiende te houden. En het is natuurlijk fantastisch dat bedrijven zo'n groep willen ontvangen.
Het aantal mannen dat de eerste maandag van de maand bij elkaar komt is nog steeds groeiende,
het zijn er al zo rond de veertig.

Tijdens het bezoek bij de familie Van Essen werden de mannen getrakteerd op de koeiendans.
De koeien gingen voor het eerst naar buiten dit voorjaar en dat is altijd een prachtig spektakel om te zien.

- klik op de koeiendans  voor het filmpje