Brandrode Brandbrief

6-6-2017

 

Zeldzame 'Polderpanda's' naar China
​De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) start vanmiddag (dinsdag 6 juni 2017)
een crowdfundcampagne
om aandacht te vragen voor de bedreigde status van de Nederlandse 'Polderpanda's.'
De Stichting wil zich inzetten om zeldzame oer-koeien als het Brandrood rund,
de Groninger Blaarkop, het Lakenvelder rund en het Roodbont Fries in een Chinese
dierentuin onder te brengen. Het op te halen geld uit deze campagne
www.Polderpanda.nl wordt ingezet om alle Nederlandse bedreigde landbouwhuisdieren
een betere toekomst te geven.

De SZH levert vandaag om 13.30 uur een Brandrode Brandbrief af bij de Tweede Kamer
om de noodklok te luiden voor de kritieke situatie waarin veel zeldzame soorten veerassen
nu verkeren. Dat doen we samen met fokkerijorganisaties, Slow Food Nederland en
Slow Food International, Stichting de Oerakker, het Gilde van Traditionele Schaapherders
en houders van zeldzame landbouwhuisdieren. Niet alleen de overheid, ook de markt en
het publiek moeten meer doen om het tij ten goede te keren. Want terwijl er voor twee
Chinese reuzenpanda's een miljoenenverblijf is opgetuigd in een Nederlandse dierentuin,
zijn er afgelopen maanden zeldzame koeien naar het slachthuis afgevoerd. Uit een recent
verschenen EU-rapport blijkt bovendien dat Nederland onvoldoende zorg heeft om de
genetische biodiversiteit zoals zeldzame dieren en planten te beschermen en behouden.

Gelukkig heeft Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in de afgelopen maanden
voorstellen van de SZH ter harte genomen om zeldzame koeien te redden door voor dit jaar
uitzonderingen te maken op de nieuwe fosfaatregels. De SZH hoopt dat ook vanaf januari 2018
alle zeldzame runderrassen die bescherming blijven krijgen.

De reden dat de SZH de noodklok luidt, heeft te maken met het feit dat er nog veel
meer van de ongeveer honderd oorspronkelijke Nederlandse landbouwhuisdieren in een
penibele situatie verkeren. Door bezuinigingen op de SZH (een korting van 200.000 euro
naar 80.000 euro per jaar) is de organisatie volgens een onderzoek van het Amersfoortse
auditbureau Bartels ook zelf 'in een neerwaartse spiraal terecht gekomen.' Bartels waarschuwt
dat de SZH juist hard nodig is omdat fokkerijexperts en houders van zeldzame veerassen vergrijzen.
Zie ook: Audit stichting zeldzame huisdierrassen toont onmisbare rol van stichting.
De Nederlandse polderpanda's dreigen dus polderdodo's te worden als er niet snel maatregelen
worden genomen.