Levend erfgoed grotendeels gered.

14-04-2017

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is blij met het bereikte resultaat uit het overleg met Staatssecretaris
Martijn van Dam (EZ) nu hij bereid is om zeldzame Nederlandse koeien te ontzien in de fosfaatregelgeving
voor 2017. Vooral de extra ruimte voor melkvee van zeldzame runderrassen biedt perspectief.

Vanmiddag heeft Staatssecretaris van Dam in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij na overleg
met de SZH besloten heeft om de kalveren behorend tot de zeldzame Nederlandse rassen die geboren zijn
na 1 oktober 2016 dit jaar vrij te stellen van de Regeling fosfaatreductie.

De SZH is hier blij mee omdat het negatief effect van deze regeling op het voortbestaan – en de benodigde
groei – van melkveebedrijven met deze specifieke rassen grotendeels is weggenomen. Samen met de eerder
al aangekondigde aanpassingen in regelgeving voor het vleesvee, is het behoud van het Nederlandse
levende erfgoed voor 2017 grotendeels veiliggesteld.

De SZH is vooral content over het feit dat het maatschappelijk belang van deze rassen wordt erkend.
Toch zijn voor de SZH niet alle zorgen voorbij. Want na 2018 komt er een fosfaatrechtenstelsel
waarin nog geen status aparte is geregeld voor het bedreigde populaties aan zeldzame runderrassen.
De SZH wenst snel voortzetting van het overleg met het ministerie omdat de onduidelijkheid over
de nabije toekomst nog veel onrust veroorzaakt bij fokkers en houders van zeldzame runderrassen.

Ook het feit dat veel bedrijven moeten kiezen welke categorie melkvee ze willen behouden
(een zeldzaam ras of de gangbare Holstein Friesian), kan betekenen dat veel exemplaren van
bedreigde rassen alsnog worden 'opgeruimd' (geslacht). Om deze reden heeft de SZH besloten
de crowdfundactie www.PolderPanda.nl voort te zetten. Er mogen geen zeldzame Nederlandse koeien
verloren gaan want wat eenmaal weg is, komt nooit meer terug. Gelukkig is dat besef er ook in Den Haag.

Brief van Martijn van Dam Staatssecretaris van Economische zakenBrief van Martijn van Dam Staatssecretaris van Economische zaken