Bestelformulier sperma van KI-stieren
Vereniging Het Brandrode Rund

De kosten per dosis bedragen voor leden van de vereniging € 25,50 incl. BTW en voor niet-leden € 35,00 incl. BTW.