Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van de
Vereniging Het Brandrode Rund

Hoe meldt u zich aan ?

  1. vul dit formulier volledig in
  2. u ontvangt een bevestiging van uw aanmelding plus een informatiepakket met statuten enz.  per e-mail en per post o.a. uw aanmeldingsformulier ter ondertekening
  3. stuur na kennisname van de informatie het aanmeldingsformulier en evt andere documenten ondertekend en per post retour aan Voorzitter Vereniging Het Brandrode Rund, p/a Kerkhoflaan 9, 7131TE Lichtenvoorde, waarna u van de penningmeester een factuur ontvangt ter betaling van het lidmaatschap.
  4. met het aanmelden als lid verklaart u zich te houden aan alle rechten / plichten van deze vereniging, zoals deze zijn vastgesteld in de statuten, het huishoudelijk reglement, de stamboekregistratie, het reglement voor het stamboek Brandrode Runderen en alle besluiten die in een geldige jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging Het Brandrode Rund met meerderheid van stemmen zijn of worden genomen.

 

Hierbij meld ik mij tot wederopzegging aan als Lid van de Vereniging Het Brandrode Rund.
(*) gemarkeerd geeft verplicht veld aan
captcha